REGISTRACE

Prvním krokem pro přístup k novému portálu správy nemovitostí je registrace, která slouží k ověření uživatele a vytvoření nového uživatelského jména a hesla. Pro provedení registrace potřebujete přístup do své e-mailové schránky, která byla zadána jako kontaktní pro potřeby správy nemovitosti, kam Vám pošleme verifikační e-mail.

Registrací do portálu dooronline.cz prohlašujete a zároveň potvrzujete, že jste vlastníkem bytové jednotky nebo členem bytového družstva nebo oprávněným uživatelem jednotky (např. nájemcem). V případě, že nejste vlastníkem jednotky nebo členem bytového družstva nebo oprávněným uživatelem jednotky, Vás prosíme, abyste stránky opustili. V případě, že provedete registraci i přesto, že nejste vlastníkem ani členem bytového družstva ani oprávněným uživatelem jednotky, bude jakákoliv škoda, která vznikla vlastníkovi jednotky nebo společnosti R3 group, s.r.o., jako provozovateli tohoto portálu, vymáhána po Vás.

REGISTRATION

The first step needed for access to the new website of facility management is registration. Registration serves as user authentication and also it shall create new username and password. For successful registration you will need access to your e-mail that has been previously given as contact for facility management and where we will send verification e-mail.

By registration of yourself into dooronline.cz portal you are confirming fact that you are either the owner of the unit or member of the Flat Cooperative or legal user of the unit (i.e. tenant). If you are not the owner or member of the Flat Cooperative or legal user of the unit, please leave this webpage immediately. By continuing in registration even though you are not owner or member of the Flat Cooperative or legal user will constitute your legal liability for any damage caused to owner of the unit or to R3 group, s.r.o. company as operator of this website and any damage caused will be claimed against you.